Smyslové hraní

NÁŠ KROUŽEK SMYSLOVÉHO HRANÍ

Momentálně neběží žádný kroužek smyslového hraní. Budeme vypisovat jednorázové lekce o prázdninách, o kterých se dozvíte v našem newsletteru nebo na sociálních sítích.
V létě nás najdete na festivalu Fesťáček ve všech 12ti městech a na podzim se zase můžete těšit na pravidelný kroužek. 

Smyslové hry se zaměřují na činnosti, které zapojují smysly vašeho dítěte a pomáhají mu rozvíjet jazykové a motorické dovednostiPomáhají také s kognitivním růstem, podporují sociální interakce a podporují experimentování.

Smyslové hry ale také zapojují dva smyslové orgány, které jsou často přehlíženy: naši propriocepci a vestibulární aparát.

Náš smysl pro propriocepci se týká vědomí vlastního těla. Pomáhá nám uvědomit si, kde jsou části těla vůči sobě navzájem, a říká nám, jakou sílu musíme vyvinout při držení, tlačení, tahání nebo zvedání předmětů.

Náš vestibulární aparát, také známý jako náš smysl pro rovnováhu, nám umožňuje udržovat rovnováhu při zapojování se do činností. Příklady smyslové hry zahrnují jízdu na kole, hraní si se slizem nebo dokonce jen poslech hudby.